Μόνωση - Στεγανοποίηση - Βιομηχανικές Κατασκευές

ΥπηρεσίεςΗ ΧΑΚΟ Ε.Ε. και οι πιστοποιημένοι συνεργάτες/ συνεργεία της προσφέρουν πληθώρα υπηρεσιών με εξειδίκευση στη μόνωση και στη στεγανοποίηση:

 • Μόνωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Μόνωση εξωτερικών τοίχων, δωμάτων, πυλωτής, δαπέδων
 • Ηχομόνωση
 • Πυροπροστασία
 • Μόνωση και στεγανοποίηση ταρατσών, κεραμοσκεπών, μπαλκονιών και βεραντών, roof garden, υπογείων, φρεατίων ανελκυστήρων, δεξαμενών, πισινών, μπάνιων και WC
 • Αντιμετώπιση ανερχόμενης υγρασίας, αδιαβροχοποίηση προσόψεων, σφράγιση αρμών και διατρήσεων τοίχων

Επιπλέον η ΧΑΚΟ Ε.Ε. παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

 • Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Συναρμολόγηση – Αποσυναρμολόγηση ικριωμάτων
 • Επικάλυψη οροφών κτιρίων με μεταλλικά και πλαστικά φύλλα

Τέλος, η ΧΑΚΟ Ε.Ε. αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή ή/ και τοποθέτηση:

 • Αεραγωγών κλιματισμού και εξαερισμού για επαγγελματικές και οικιακές χρήσεις
 • Μεταλλικών υδρορροών
 • Μεταλλικών καμινάδων και εξαρτημάτων
 • Μεταλλικών κατασκευών παντός είδους από λαμαρίνα πάχους μέχρι 3mm

Η ποιότητα και το επίπεδο των υπηρεσιών, που η ΧΑΚΟ Ε.Ε. παρέχει από το 1987, επιβεβαιώνονται από την μακρoχρόνια συνεργασία και την προτίμηση με την οποία μας τίμησαν και μας τιμούν διακεκριμένες επιχειρήσεις της ελληνικής και όχι μόνο βιομηχανίας, όπως οι παρακάτω:

Αλουμίνιον της Ελλάδος A.E./ Protergia Α.Ε./ Henkel Ελλάς Α.Β.Ε.Ε./ Unicot Ελλάς/ Σόγια Ελλάς Α.Ε./ Ελληνικά Διϋληστήρια Ασπροπύργου Α.Ε./ Χαλυβουργική Ελευσίνας Α.Ε./ Αtlas Tapes Α.Ε./ Elpedison Power Α.Ε./ Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε./ Ήρων Θερμοηλεκτρική Α.Ε. (ΗΡΩΝ Ι) & Ήρων Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Βοιωτίας Α.Ε. (ΗΡΩΝ ΙΙ)/ Veba Oil Refining & Petrochemicals GmbH (BP, Germany)

Ένα δείγμα όλων των παραπάνω μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες που ακολουθούν:

footer-image-1-psem footer-image-2-fesi footer-image-3-sika-expertsDQS_Hellas_6effaac116tuv hellas